Möten

Aktuella kurser

Specialistkurser

Specialistkurser inom EUTEMPE-RX (röntgen)
Specialistkurser inom ESMRMB (MR)
Specialistkurser inom ESTRO (strålterapi)

Övriga kurser

Övriga kurser inom ESMRMB (MR)

Adresslistan

Medlemstidningen Sjukhusfysikern

Tidningen Sjukhusfysikern

Frågor och synpunkter?

Har du som medlem frågor eller synpunkter/förslag på vad SSFF ska arbeta med? Kontakta oss gärna på tips@sjukhusfysiker.se!