Nationellt möte om sjukhusfysik 2020

Uppdatering angående Nationellt möte om Sjukhusfysik 2020

Beklagligt nog men kanske föga förvånande under rådande omständigheter kommer årets Nationella möte om Sjukhusfysik i sin traditionella form att skjutas upp till hösten 2021. 

Som alternativ till det traditionella mötet planeras årets möte istället att anordnas som en kostnadsfri digital sammankomst den 19 november 2020. Boka gärna upp detta datum! Förhoppningsvis kan en digital kurs erbjudas i direkt anslutning till mötesdagen.

Samtliga inskickade abstracts har blivit väl mottagna av programkommittén som kommer att ta enskild kontakt med berörda parter angående upplägget av årets möte. 

 

Med vänlig hälsning,

Organisations- och programkommittén, på uppdrag av 

Svenska sjukhusfysikerförbundet och Svensk Förening för Radiofysik