Möjlighet att söka projektstöd hos Svenska Sjukhusfysikerförbundet

Det finns nu möjlighet att från SSFF söka stöd för kliniskt inriktade projekt inom sjukhusfysik. Det finns två ansökningsperioder per år och maximalt belopp per ansökan är 20 000 kr. Mer information här (samma information hittas även under menyn Förbundet).