Anmälan Nationellt möte om sjukhusfysik 2019

Anmälningssidan tillfälligt öppen!

OBS: Strandbaden är i princip fullbokad, vilket gör att man kan komma att ha sin logi på ett annat hotell. Transport till och från Strandbaden kommer ordnas, och även om du bor på annat hotell ingår allt (middagar, spa, etc.) på Strandbaden i bokningen. 

OBS: Kontrollera att fakturaadressen är korrekt! Om adressen måste rättas så tillkommer 100 kr på avgiften.
*Om du, förutom SSM:s seminarium, avser delta på workshop, chefsfysikermöte och/eller nationella mötet - välj passande anmälningsalternativ, så kommer en ruta upp där SSM:s seminarium kan läggas till.

Företagsutställning i samband med mötet kostar 12000 kr. I detta ingår en utställningsplats bestående av ett bord och 1-2 stolar med plats för roll-up bakom, el och wifi samt möteskostnaderna för en person (anmälaren) inklusive logi och samtliga måltider under mötestiden (13-15/11). Ytterligare personer som tillhör samma utställande företag anmäler sig som deltagare till mötet enligt ovanstående alternativ.

Som utställande företag har ni möjlighet att hålla en kort muntlig presentation under företagssessionen på torsdagen. Ange om ni är intresserade av detta.
Beskriv kortfattat vad ni önskar informera om (tjänster/produkter). Detta för att vi ska kunna göra en lämplig gruppindelning på företagssessionen.
*Om du, förutom cheffysikermötet, avser delta på workshop eller nationella mötet - välj passande anmälningsalternativ, så kommer en ruta upp där cheffysikermötet kan läggas till.
Parallella sessioner pågår under en del av mötet. Välj vilket ämnesområde du helst skulle vilja delta i (ej bindande):
Parallella workshops kommer att hållas under en del av mötet. Välj vilken workshop du skulle vilja delta i (ej bindande):

Vill du dela rum med en kollega?

Ange vilka nätter du delar rum och med vem (båda som anmäler sig måste ange detta). Avgiften reduceras med 500 kr per natt och person.

OBS: Som inbjuden föreläsare/moderator deltar du utan kostnad på nationella mötet. Även resor till och från mötet ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska sjukhusfysikerförbundet som referens vid resebokningen, ange också att det gäller Nationella mötet och att du är inbjuden föreläsare).

OBS: Som medlem i organisations- eller programkommittén deltar du utan kostnad på kurs/förmöte samt mötet. Resa bekostas dock själv.

OBS: Som kursarrangör deltar du utan kostnad på kursen samt nationella mötet (inkl. kost och logi). Även resor till och från mötet ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska sjukhusfysikerförbundet som referens vid resebokningen, ange också att det gäller Nationella mötet och att du är kursarrangör).

OBS: Som kursarrangör deltar du utan kostnad på kursen (inkl. kost och logi). Även resor till och från mötet ingår - dessa beställs via Akademikerresor (ange Svenska sjukhusfysikerförbundet som referens vid resebokningen, ange också att det gäller Nationella mötet och att du är kursföreläsare).

OBS: Som pristagare bekostas nationella mötet av Svensk förening för radiofysik. Kontakta styrelsen för hjälp med fakturaadress och resebokning.

OBS: Som studerande/forskarstuderande med accepterat abstract får du 50 % rabatt på möteskostnaden (dock ej ev. kursavgift).

Klicka på knappen nedan för att registrera din anmälan. Anmälan är bindande. Det går dock bra att byta sin plats till en annan person.

VIKTIGT: KONTROLLERA ATT DU FÅR ETT BEKRÄFTELSEMAIL PÅ DIN ANMÄLAN! Om du inte får det - kontakta Organisationskommittén snarast.

Vid frågor: kontakta organisationskommitten@sjukhusfysiker.se

Mötet har en egen Facebook-sida!

Observera: vid anmälan efter 9/9 tillkommer 1000 kr på priset! Alla priser är exklusive moms.