Anmälan Nationellt möte om sjukhusfysik 2020

Beklagligt nog men kanske föga förvånande under rådande omständigheter kommer årets Nationella möte om Sjukhusfysik i sin traditionella form att skjutas upp till hösten 2021. 

Som alternativ till det traditionella mötet anordnas istället en kostnadsfri digital sammankomst den 19 november 2020. I anslutning till mötet erbjuds även en digital kurs i Persondosimetri (8 CPT) - 17 november. Se kursbeskrivningen för information om anmälan till kusen.

 

Programöversikt Nationellt möte om Sjukhusfysik 2020 - 19 november

Anmälan till den digitala sammankomsten