Adresslistan (kontakta adresslistan@sjukhusfysiker.se för ändringar)

Kallelse SSFF:s årsmöte

Svenska sjukhusfysikerförbundet, SSFF, kallar härmed sina medlemmar till årsmöte i samband med Nationellt möte om sjukhusfysik.

Tid: Onsdag den 16 novemnber kl. 16.00-17.00

Plats: Vildmarkshotellet Kolmården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Förslag som rör de för årsmötet stadgeenliga ärenden och som årsmötet kan komma att ta ställning till genom omröstning, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Frågor av allmän karaktär som kan komma att behandlas under punkt "Övriga ärenden" skall också lämnas in skriftligen fem veckor före årsmötet.

Välkomna!
/Styrelsen