Uppdaterat program för Nationellt möte om sjukhusfysik 2019

Nu finns ett nytt uppdaterat program för årets nationella möte. Se mötets sida!