Föreläsning om ansvar

Den föreläsning om ansvar som gavs i samband med Sjukhusfysikermötet 2019 har vid ett senare tillfälle spelats in och finns nu att se online:

Del 1

Del 2