Sjukhusfysikern nr 2, 2021

Nytt nummer av sjukhusfysikern är ute! Tidningen finns att läsa som PDF här.