Svenska Sjukhusfysikerförbundet i sociala medier (enkät)

Vill du ha information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet via sociala medier?

Eller tycker du att vi ska använda sociala medier för att sprida kunskap om vår profession utanför våra egna led?

Svara på några frågor genom att scanna QR-koden!