Sjukhusfysikern nr 1, 2022

Nytt nummer av sjukhusfysikern är ute! Tidningen finns att läsa här.