Minnesseminarium för Christer Samuelsson fredagen den 11 november 2022

Kallelse till minnesseminarium MSF Malmö / Lund – Invitation to Memorial Seminar MSF Malmö / Lund

Minnesseminarium för Christer Samuelsson: Strålskyddsfysiker vid Lunds universitet och framgångsrik forskare

Moderator: Prof. em Sören Mattsson, MSF, ITM.

 

Vi hedrar minnet av vår framlidne forskarkollega Doc. Christer Samuelsson och hans karriär som forskare och strålskyddsfysiker vid Lunds Universitet. I programmet ingår bidrag från ett antal av de kollegor som Christer samarbetade med. Fullständigt program skickas före 1 november.

Datum: Fredag, 11 november 2022 kl:13.00 - 14.30ca

Plats: Carl Bertil Laurells gata 9, sal 2005-2007

Länk: Zoom link: https://lu-se.zoom.us/j/69419778883


Alla intresserade är välkomna! OBS: För kaffe och kaka anmäl senast 2022-11-07 till viveca.floden@med.lu.se

 - Seminariegruppen i Malmö och Lund

 Everyone interested is welcome!

- The Malmö and Lund seminar group