Sjukhusfysikern nr 2, 2023

Första digitala numret av Sjukhusfysikern kan läsas här.