Nationellt möte om Sjukhusfysik 2022

Uppdatering 2021-09-21:

Hej alla kollegor!

Efter att det osäkra pandemiläget återigen satt stopp för möjligheterna till ett fysiskt möte i november 2021 har vi nu styrt om planerna till att hålla mötet till våren istället. Samma tema gäller för mötet, "Utbildning och kompetens", och de planerade kurserna flyttar med! Boka in i kalendern:

Nationellt möte om sjukhusfysik 2021, Hotell Södra Berget i Sundsvall, 16-18 mars

CPD-/ST-kurser 15-16 mars

Mer information kommer!

 

Information om kurser i samband med Nationellt möte om sjukhusfysik 2022: