Programmet till nationella mötet fastställt!

Den slutliga versionen finns att ladda ner här. Väl mött på Vann!