Ny rapport från SSM:s vetenskapliga råd inom strålterapi

SSM:s vetenskapliga råd inom strålterapi har nyligen publicerat en rapport med titeln: "MR in radiotherapy - an important step towards personalised treatment?". Rapporten finns att läsa här.