Uppdateringar om årets Nationella möte om sjukhusfysik

Trots att man inte riktigt vill släppa taget om sommaren närmar sig nu de mörkare årstiderna snabbt. En ljusning i novembermörkret att se fram emot är årets Nationella möte om sjukhusfysiker, 15-17 november på nybyggda Steam Hotel i Västerås.

Planeringen går framåt och organisationskommittén har just varit på besök på anläggningen för att stämma av och titta på lokalerna. Vi är övertygade om att årets möte kommer att bli minst lika trevligt, givande och underhållande som tidigare år!

Programkommittén har haft möte och ställt samman ett uppdaterat program med i stort sett alla detaljer på plats. Det är glädjande att se att så många bra abstracts skickats in, och nytt för i år är att det även kommer att finnas en posterutställning på mötet. Se det uppdaterade programmet på mötets hemsida - www.sjukhusfysiker.se/2017.

Det är också klart med SSFF:s specialinbjudne föreläsare i år: Maria Strömme. Maria är professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet och vi ser fram emot en mycket spännande föreläsning om detta intressanta område!

Vi vill påminna om att om möjligt anmäla sig till mötet och/eller någon av de två specialistklassade kurserna senast 13/9. Efter detta datum höjs priserna.

Varma hälsningar,

Organisationskommittén