Handledarkurs - platser kvar!

Under våren finns möjlighet att gå en handledarkurs för specialister inom sjukhusfysiker (eller sjukhusfysiker i slutet av sin ST-utbildning). Det finns fortfarande ett par platser kvar, sista anmälningsdag 28 februari!