Förlängd deadline abstracts ECMP

Deadline för att skicka in abstracts till ECMP2018 är förlängd till 22 februari.