Adresslistan (kontakta adresslistan@sjukhusfysiker.se för ändringar)

Artificiell intelligens – Hur påverkar det sjukhusfysikerns roll och arbete?

Under 2020 genomfördes en enkät bland Sveriges sjukhusfysiker av arbetsgruppen för artificiell intelligens. Syftet var att undersöka hur professionen såg på den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och hur den kan påverka sjukhusfysikerns roll och arbete. En preliminär sammanställning av resultatet presenterades på det digitala Nationella mötet 2020. En detaljerad analys av svaren har sedan genomförts och publicerats i Physica Medica 2021 ” Artificial intelligence and the medical physics profession - A Swedish perspective”.

Ur ”Conclusion”:

From the survey and SWOT analysis we conclude that AI will change the medical physics profession and that there are opportunities for the profession associated with the adoption of AI in healthcare. To overcome the weakness of limited AI knowledge, potentially threatening the role of medical physicists, and build upon the strong position in Swedish healthcare, medical physics education and training should include learning objectives on AI.

Hela artikeln kan laddas ned från:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1120179721002532

  

Arbetsgruppen: Jonas Andersson, Tufve Nyholm, Crister Ceberg, Anja Almén, Peter Bernhardt, Annette Fransson, Lars E. Olsson