Kursbeskrivningar Nationellt möte

Nu finns kursbeskrivningar för de båda kurserna som ges i samband med Nationella mötet om sjukhusfysik 2019 publicerade. Se mötets sida.