Sjukhusfysikern nr 4, 2021

Nytt nummer av sjukhusfysikern är ute! Tidningen finns att läsa här.