Ny programpunkt på Nationella mötet: SSM seminarium

I samband med nationellt möte om sjukhusfysik håller SSM ett seminarium 13/11 kl. 08:30-09:30 med titeln "Minderåriga och kontrollerat område".

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska ett barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om barnets förälder har en allvarlig fysisk sjukdom. Flera sjukhus erbjuder därför anhöriga inkl. barn att vara med i behandlingsrummet inför att en anhörig ska genomgå strålbehandling. Enligt SSM:s föreskrifter måste dock besökare på kontrollerat område fyllt 18 år. För att en dispens från kravet ska kunna beviljas måste särskilda skäl föreligga och det får endas beviljas om det kan ske utan att det kan antas medföra en oacceptabel risk. Vid seminariet kommer förutsättningar för en sådan dispens att diskuteras.

 

Seminariet finns som tillval på anmälningssidan. Har du redan anmält dig kommer du att få ett mail med förfrågan om att lägga till anmälan till seminariet.