Genomförda kurser

2019

Specialistklassade kurser

 
Övriga kurser

2018

Specialistklassade kurser

Övriga kurser

2017

Specialistklassade kurser

Övriga kurser

2016

Specialistklassade kurser

Övriga kurser

2015

2014

2013

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007 

 

2006


2005

 • Bildbehandling, Linköping
   
 • Kvalitetssystem inom sjukhusfysikens verksamhetsområde Lund
   
 • CT Dosimetri Göteborg
   
 • Strålskydd och bildoptimering inom röntgen Växjö
   
 • Strålningsbiologi Uppsala
   
 • Radionukliddosimetri Malmö