Årssammanställning

Deltagare i CPD-programmet ska tillsammans med arbetsgivaren årligen sammanfatta sina poäng i kategorierna 1-2 och meddela kursrådets sekreterare resultatet senast 1:a april. Sammanfattningen görs i formuläret Årlig sammanställning av CPD poäng.

Sammanställningen skall skrivas ut och signeras av deltagaren och arbetsgivaren och därefter skannas och skickas om PDF till kursradet@sjukhusfysiker.se