Under utbildning

Nedan följer några återkommande moment som skall utföras under ST-utbildningen

  • Årlig inrapportering av CPD-aktiviteter
    Redovisa dina CPD-aktiviteter årligen enligt Årssammanställning.  Kom ihåg att dina CPD-aktiviteter ska vara anpassade till kraven i målbeskrivningen.
  • Minst 63 CPD-poäng skall vara från specialistkurser (totalt under ST-utbildningens 5 år)
  • När du gått en specialistkurs skall du hålla ett seminarium lokalt på din arbetsplats och sedan skicka presentationen eller sammanfattning av den samt ett intyg om genomförd specialistkurs till kursradet@sjukhusfysiker.se. En mall för intyget finns här. Intyget skickas tillsammmans med presentationen så snart som möjligt, dvs man behöver inte vänta till den ordinarie CPD-redovisningen. ST-poängen registreras så snart Kursrådet fått både intyg och presentation.
  • Revidering av Utbildningsplanen samt dokumentation av genomförda aktiviteter
    Utbildningsplanen ska revideras regelbundet under hela utbildningen i samråd mellan verksamhetschefen, handledaren och ST-fysikern. Dokumentation av utbildningsplan och måluppfyllelse ska ske lokalt och skall således inte skickas in regelbundet. Dock kan kursrådet begära ut denna dokumentation när du ansöker om specialistregistrering. Exempel på en mall hittar du här.