Kom igång

Nedan följer en steg-för-steg-instruktion som du kan följa om du vill påbörja ST-utbildning

 • Legitimerad sjukhusfysiker?
  Detta är ett krav 
 • 2 års heltidsanställning som sjukhusfysiker?
  Också ett krav
 • Anmäl dig till CPD-programmet
  Om du inte redan gjort det. Anmälan görs enligt Anmälan till CPD
  Anmälan till CPD kan även göras i på Kontraktet
  Du förutsätts vara registrerad i CPD-programmet och redovisa dina CPD-poäng årligen. Kom ihåg att dina CPD-aktiviteter ska vara anpassade till kraven i
  målbeskrivningen.
 • Kontakta din verksamhetschef eller motsvarande och få en handledare
  För krav på handledare se Bilaga 1 i Kontraktet
 • Upprätta en utbildningsplan i samråd med verksamhetschefen och din handledare
  Din utbildningsplan skall bygga på innehållet i Målbeskrivningen. Ett exempel på mall för utbildningsplan finns här
 • Skriv under Kontraktet och skicka det till Nationella kursrådet
  Skanna in det undertecknade kontraktet och e-posta det till kursradet@sjukhusfysiker.se. Du kommer att få en bekräftelse på att du blivit antagen som ST-fysiker