Ansökan om specialistregistrering

När du fullgjort din ST-tjänstgöring kan du ansöka om registrering som specialistkompetent sjukhusfysiker.  Detta sker genom att fylla i: INTYG OM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING och sända det till Nationella kursrådet. Dokumentet undertecknas och e-postas till kursradet@sjukhusfysiker.se. Det är styrelserna i SSFF och SFR som beslutar om specialistregistrering på kursrådets inrådan.