Specialist

 

Specialiseringstjänstgöring (ST) för sjukhusfysiker är en 5-årig klinisk vidareutbildning som normalt sker lokalt där man är anställd. Leg sjukhusfysiker med minst två års klinisk erfarenhet är välkomna att anmäla sig till ST-programmet genom att skicka in Kontrakt om specialiseringstjänstgöring.

ST bygger på 5 års vidareutbildning på heltid enligt uppfyllande av Målbeskrivningen samt kraven i CPD programmet. Tjänstgöringen leder fram till ett utnämnande som ’specialistkompetent sjukhusfysiker’. De tidigare inriktningarna är borttagna och man kan därför byta inriktning (t.ex. från diagnostik till terapi) utan att börja om ST-utbildningen.  

Byte av handledare under ST-utbildningen meddelas Kursrådet per mail. 

Byte av verksamhetschef kräver att ett nytt kontrakt skickas till Kursrådet.

Aktuella dokument som rör ST finns under Dokument.