För kursarrangörer

All kommunikation mellan arrangören och kursrådet sker via: kursradet@sjukhusfysiker.se

Procedur 

  • Arrangören skickar förslag på kurs och översiktligt tänkt innehåll.
  • Kursrådet återkommer inom 2 veckor med svar till arrangören. Om kursen ska vara enstaka eller av återkommande typ avgörs i samråd med denne. En preliminär annonsering görs på www.sjukhusfysiker.se , www.radiofysik.org och via SFfR och SSFF e-postlistor.
  • Arrangören fyller i och skickar en kursbeskrivning enligt mall som finns för CPD och/eller ST-kurs. Exempel på kursbeskrivningar finns under Genomförda kurser.
  • Sista anmälningsdag bör vara 1 månad före kursstart (ska anges i kursbeskrivningen). Antagningsbesked tillsammans med praktisk information till de sökande bör ske senast 3 veckor innan kursstart.
  • Kursrådet granskar kursbeskrivningen m a p innehåll, förutsättningar för genomförande och att programmet svarar mot behovsbeskrivningen och uppsatta mål. Återkoppling till arrangören sker inom 2 veckor med förslag till eventuella korrigeringar.
  • När kursbeskrivningen är godkänd sätter kursrådet CPD-poäng i samråd med arrangören. Kursrådet annonserar därefter kursen på  www.sjukhusfysiker.se, www.radiofysik.org och via SFfR och SSF e-postlistor. Detta bör ske minst 3 månader före kursstart.
  • Kursrådet skickar ett intyg till kursarrangören.
  • Kursarrangören skickar sammanställd kursutvärdering till kursrådet senast 2 månader efter avslutad kurs (se nedan).

Utvärdering

Utvärdering enligt Lipus mallar ska genomföras: